DNA testen bij de bengaal

De voornaamste dna testen bij de bengaal zijn PRA-B en PKdef.
Even kort gezegd ‘bengaal blindheid’ en ‘bloedarmoede’.
De dna testen kunnen al heel vroeg gedaan worden van zodra een kitten een paar uur zonder drinken kan.
Met 2 wattenstaafjes even wat speeksel opnemen en opsturen met de nodige papieren en dan 2weekjes geduld hebben gemiddeld.
Als wij bvb een kitten naar fok verkopen doen we die testen zelf ook al zijn ze NN by parentage.

Dit zijn de basis dna testen die ELKE verantwoorde fokker zou moeten doen voor je aan fokken begint.
Wij testen zelf onze fokdieren bij UCDavis.
Sommige katten zijn NN ‘By parentage’ dus beide ouders NN getest dus zijn ze NN.
Wanneer je beide testen samen doet ben je net geen 55euro (65dollar) kwijt.
Waarom zou je het als verantwoorde fokker dus niet doen het scheelt zoveel leed.

Verder op deze pagina zullen we de dna testen van ons ‘Dust’ als voorbeeld geven.

Beide ziektes kunnen gedragen worden en zo alsnog doorgegeven worden.
Wijzelf fokken uitsuitend met NN dieren die dus ook het gen niet dragen zodat AL onze kittens ook ‘by parentage’ NN zijn.

Om even te tonen hoe het werkt.
Je kan 3 resultaten krijgen na de dna test:
NN = VRIJ VAN  2 x gezonde ‘gen’
NK = DRAGER   van 1 gezond en 1 ‘defect gen’
KK = LIJDER      2 x defecte gen

In theorie kan je dus volgende combis zonder problemen maken omdat je dan hooguit een drager kan krijgen.
Een drager is niet ziek en kan dus in theorie geen kwaad. Koop je ergens een drager als huisdier kan dit dus geen kwaad in theorie.
NN x NN = NN
NN x NK = NN of NK

Volgende combis zijn uit den boze omdat je er (ook) lijders mee kan krijgen die dus ziek zijn. NOT DONE!
NK x NK = NN of NK of KK
NK x KK = NK of KK
KK X KK = KK

En deze combi geeft wel hooguit dragers maar is alsnog NOT DONE want met zieke dieren (KK) fok je niet.
NN X KK = NN of NK

Naast Pkdef en PRAB testen wij ook Bloedgroep en Kleur via dna.
Alles samen kost dit zo een 160dollar maar dan weet je waar je aan toe bent.
 
Voorbeeld dna testen Dust .
(Uiteraard hebben we hier even adresgegevens afgehaald en MB overgezet om misbruik tegen te gaan.)
 
We gebruiken even wat korte uitleg van @cattery One in A Million omdat het er zo mooi is uitgelegd.
Wat is PKdef?
PK staat voor Pyruvaat Kinase. Dat is een enzym dat een belangrijke rol speelt bij de energiestofwisseling. Def staat voor Deficiency, ofwel te kort. Bij PKdef is er dus sprake van een tekort aan dit enzym. Dat leidt weer tot een tekort aan energie in onder andere de rode bloedlichaampjes. Die rode bloedlichaampjes functioneren daardoor niet meer naar behoren en sterven vroegtijdig af. Het gevolg? Bloedarmoede of anaemie. De kat krijgt dan o.a. bleke slijmvliezen. Bloedarmoede als gevolg van een versnelde en verhoogde afbraak van rode bloedlichaampjes noemen we een haemolytische anaemie.
 
PKdef symptomen
De symptomen die met PKdef gepaard gaan, zijn die van een haemolytische anaemie: sloomheid, moe, gebrek aan eetlust, bleke en soms wat gelige slijmvliezen. De urine kan donkerder van kleur zijn en vaak is ook de milt vergroot. Meestal zijn de verschijnselen nogal vaag en variëren ze in de tijd. Betekent dit dat een PKdef-lijder altijd een kort leven tegemoet gaat? Nee, dat hoeft dus niet zo te zijn. Katten die aan PKdef lijden kunnen nog vrij oud worden. De oudste kat waarbij PKdef is vastgesteld was 14 jaar oud. Maar het ziekteverloop kan ook tegenvallen en dan zijn de vooruitzichten minder rooskleurig.
 
PKdef is niet te genezen. Alleen de symptomen zijn te bestrijden. Vroeg of laat zullen de gevolgen van PKdef bij de lijders merkbaar worden. De ernst is niet te voorspellen en de leeftijd waarop dit gebeurt evenmin.
 
 
 
Wat is PRA-b
 
Vanuit de eerste bloedlijnen van de Bengaal is een variant van PRA specifiek voor het ras aangetroffen. Door vele Bengalen lijdend aan een vorm van blindheid te onderzoeken, welke een negatief uitslag hadden op de ‘ normale’ pra-test, is men tot de conclusie gekomen dat men te maken had met een variant van Pra. Mogelijk was deze variant terug te vinden binnen de wild (ALC) lijn van de eerste Bengaal katten.
 
Vanuit deze wetenschap zijn laboratoria aan de gang gegaan met het DNA materiaal van aan blindheid lijdende Bengalen en hebben daaruit een test kunnen ontwikkelen welke ras specifiek voor de Bengaal werkt.
 
Dit is de Pra-B test. Tevens houdt dit in dat enkel de Pra-B test bruikbaar is voor Bengaal katten en de normale Pra test voor katten geen waarde heeft voor dit ras.
 
Wat is PRA?
 
Bij PRA verdwijnt het netvlies; de bloedvaatjes die het netvlies voeden en afvalstoffen verwijderen worden steeds dunner en hun aantal neemt af en de staafjes en kegeltjes verdwijnen. De kat gaat slechter zien (nachtblind) en wordt uiteindelijk helemaal blind. Aan het eind van de ziekte zijn alle fotoreceptoren (staafjes en kegeltjes) waarmee mens en dier kunnen zien, verdwenen en is ook het pigmentepitheel (geeft oog kleur) aangetast. Er is (nog) niets tegen de ziekte te doen. PRA ontstaat pas op latere leeftijd.
 
Symptomen:
 
De symptomen die bij PRA horen zijn: vergrote pupil, nystagmus (ongewilde ritmische snelle oogbewegingen), hyperreflexie van het tapetum lucidum (de licht reflecterende laag van cellen direct achter of soms in het netvlies (retina) dat het oog in staat stelt beter te zien in het donker), progressieve verkleining van de retinabloedvaten en degeneratie van de staafjes en kegeltjes.